100. výročí 2. Základní školy

   Naše město si 1. září 2011 připomene 100. výročí založení 2. Základní školy, Smetanovy sady 625, 769 01  Holešov.

   Oslavy začnou dnem 24. 6. 2011 v prostorách holešovského zámku a budově školy. Budova školy dala svým průčelím krásnou podobu Smetanových sadů. Co je ale mnohem cennější, usilovala vždy o kvalitní výuku a výchovu žáků. Od jejího založení prošly celé generace a svému poslání slouží dodnes.

   Vedení 2. Základní školy Holešov chce toto významné jubileum připomenout vydáním vzpomínkového almanachu a také uspořádáním výstavy, tedy jakýmsi retrospektivním ohlédnutím za uplynulým stoletím v naší škole a městě. V souvislosti s organizací oslav a se započetím práce přípravného výboru se obracíme s prosbou na všechny, kdo mohou zapůjčit jakékoliv školní dokumenty (hlavně ty letité..), nejrůznější staré pomůcky a učebnice, nebo jakkoliv napomoci přípravám tak významného výročí.

   Každý člověk ví, že existují hodnoty, jež se na peníze nedají převést. Jde o zdraví a vzdělání. Je nám někdy smutno, jak klesá vzdělanost národa, který v minulosti v této oblasti patřil ke špičkám.

   Správným krokem k nápravě je oslava. Naše krásná budova „pamětnice“ slaví 100. výročí svého založení. V den 24. 6. 2011 budou zpřístupněny všechny prostory 2. ZŠ. Škola při vstupu připomíná velký rodinný dům, útulný a čistý…

   Kontaktujte se prosím osobně ve škole, telefonicky na čísle 573 396 019 nebo prostřednictvím e-mailu: info@zshol.cz a pomozte nám se zajištěním co nejhodnotnějších exponátů a nejzajímavějších dokumentů. Velmi uvítáme pomoc veřejnosti také při zprostředkování kontaktů na učitele, kteří ve zdejší škole dříve učili, případně na jejich rodiny. Kontaktní adresy či bližší informace sdělte prosím na výše uvedené kontakty.

Za jakoukoliv Vaši pomoc předem děkujeme

Mgr. Drahomíra Konvalinková, ředitelka školy