Předvánoční dostaveníčko

První adventní týden v naší škole je již tradičně spojován s vánočními dílničkami pro děti, jejich rodiče i další členy rodiny.

Ani letos jsme si toto příjemné setkání nenechali ujít.
V každé třídě byla nabídnuta jiná rukodělná činnost – výroba vánočních ozdob – svícnů, drátěných hvězdiček, baněk, stromečků, keramiky a nikdo jistě nevynechal zdobení čerstvě upečených perníčků, jejichž vůně se linula celou školou.
Také jsme využili řemeslnou dílnu, kde byla možnost si prostřednictvím mini frézky vyřezat drobnou ozdobu. Tvořivé odpoledne velmi pěkně zahájili naši výborní zpěváci, pod taktovkou paní učitelky Z. Machálkové a příjemným zpestřením bylo také vystoupení právě vzniklého loutkohereckého kroužku vedeného panem Jirkou Kuhlem.

Předvánoční čas by měl být obdobím klidu, vyrovnanosti, vzájemné tolerance a spřízněnosti. Přejeme všem, aby jej strávili v tomto duchu. V duchu radosti, pokory a lásky.

Mgr. Helena Moravčíková

Návštěva školáků z Rymic

V rámci Dne otevřených dveří jsme přivítali žáky Základní a mateřské školy Rymice.

Během tvořivého dopoledne vůbec nezaháleli. Zopakovali si angličtinu v moderní jazykové učebně, na hodinu se z nich stali šikovní řemeslníci, kteří dokázali ve školní dílně vyrobit rámeček na fotku za podpory žáků devátého ročníku a v závěru pobytu v naší škole si žáci spolu se svými vrstevníky – našimi páťáky – zkonstruovali lego krokodýla a pomocí počítačového programu jej dokázali rozpohybovat.

Jsme velice rádi za spolupráci s málotřídní školou Rymice a těšíme se na další setkání. ⚒️

Mgr. Helena Moravčíková

Šipkař 2017

Ve středu 22. listopadu se ve školní družině konala soutěž v šipkách. Celkem se účastnilo 23 dětí, rozdělených na dvě skupiny. Mladší 1. – 2. třída a starší 3. – 5. třída. Ze tří semifinálových kol postoupili z každé skupiny tři nejlepší a ti se mezi sebou utkali ve finále. Děti se snažily počítat nastřílené body, ale hodů bylo tolik, že se v počtech brzy ztratil úplně každý, takže kdo postoupí do finále, bylo pro všechny velké překvapení.

V mladší skupině se podařilo postoupit Megan Březíkové z 1. A, Tomáši Barotovi z 1. A a Vojtu Dědičíkovi z 2. A.

Ve starší skupině to byli Jakub Divílek, Matyáš Kojecký a Jirka Přikryl, všichni z 3. A.

A jak to nakonec dopadlo?

Mladší skupina:                                                                      Starší skupina:

  1. místo Vojta Dědičík                                                      1. místo Jakub Divílek
  2. místo Tomáš Barot                                                       2. místo Jirka Přikryl
  3. místo Megan Březíková                                                3. místo Matyáš Kojecký

První krůčky v jazyce německém

Máme za sebou první měsíce školního roku a úvodní kapitoly druhého cizího jazyka – němčiny.

Naučili jsme se první německé věty, pozdravy, barvy, umíme všechna čísla do dvaceti a některá až do sta. Úvodní lekci jsme ukončili projektem o německy mluvících zemích. Každý z nás představil zajímavosti z té „své země“, města, případně osobnosti. Projekty jsou vystaveny na nástěnce u jazykové učebny.

Žáci 7. A a vyučující Nj

 

 

 

      

 

Jsou z nás „maséři“

Žáci první a druhé třídy mají za sebou kurz vedený paní lektorkou Olgou Úrubkovou. Několik lekcí se děti učily jednoduchou masážní sestavu. Masážní cviky vedou ke zklidnění dětí, vzájemné komunikaci, spolupráci a vyjádření pocitů. Žáci byli z programu nadšení a s velkou radostí si na závěrečné hodině převzali diplomy a odznáček s potvrzením, že nyní jsou z nich již opravdoví maséři.

Mezinárodní den nevidomých – družinový projekt

Úsměv mámy, západ či východ slunce, zbarvení listí stromů na podzim, oblíbenou pohádku…….., to je jen zlomek nekonečného množství událostí, které můžeme každý den sledovat, aniž bychom si tuto výsadu uvědomovali. Jsou ale mezi námi tací, kteří toto nikdy neuvidí. Jejich zrakem je převážně sluch a hmat. Jsou to lidé s poškozeným zrakem.

V týdnu od 13. – 16. listopadu proběhl v naší družině projekt, kterým jsme si alespoň částečně přiblížili běžné životní situace, se kterými si nevidomí musí poradit. Děti si se zavázanýma očima vyzkoušely aktivity, odpovídající jejich každodenní náplni ve školní družině, jako třeba hraní si, stavění z kostek, kreslení, sebeobsluhu, pohyb po chodbách atd. V některých chvílích zjišťovaly, že se neobejdou bez pomoci. V tom případě měly k dispozici kamaráda, na kterého se mohly spolehnout.

Všímat si lidí kolem nás a nebýt lhostejní k těm, kteří nás potřebují, to byl cíl našeho projektu, protože nikdy nevíme, jestli i nás nepotká situace, kdy se bez pomoci neobejdeme.

Mezinárodní den nevidomých je věnován na památku výročí úmrtí zakladatele první školy pro nevidomé Valentina Haüy (1745-1822).

Konzultace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme Vás ke konzultacím o prospěchu a chování, které se budou konat v úterý 14. 11. 2017 od 15.00 – 17.00h. Konzultace budou probíhat  v jednotlivých třídách.

Konzultace paní učitelky Mgr. Heleny Stoklasové budou probíhat od 15.30h.

vedení školy