Návštěva Úřadu práce v Kroměříži

Ve středu 25. 10. 2017 se žáci devátého ročníku vydali na Úřad práce v Kroměříži. Zde pro ně byla připravena prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Prezentace byla zaměřena na volbu budoucí profese, na volbu střední školy a studijního oboru. Žáci měli možnost získat podrobné popisy jednotlivých profesí, vyhledat studijní nebo učební obor, včetně informací o nástavbovém, vyšším odborném a vysokoškolském studiu. Byl jim představen Atlas školství a vysvětleno, jak se v něm zorientovat. Dále bylo každému žákovi umožněno počítačové testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání. Získali informace o přijímacím a odvolacím řízení, v neposlední řadě jim lektorky vysvětlily, jak vyplnit přihlášky. Byli také pozváni na Přehlídku středních škol a pracovního uplatnění, která se koná 9. a 10. listopadu 2017 v prostorách Domu kultury Kroměříž.

Mgr. Lucie Dvorníková

Exkurze Dukovany, Dalešice

V úterý 17. října 2017 jsme se vydali s našimi nejstaršími žáky (s osmou a devátou třídou) na exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Prohlídka obou elektráren trvala téměř čtyři hodiny, nicméně byla velmi zajímavá. Během této doby se o nás starali profesionální průvodci. V Jaderné elektrárně Dukovany, druhé největší jaderné elektrárně v ČR, jsme měli možnost zhlédnout filmy o energii a Jaderné elektrárně Dukovany, prohlédnout si modely celé elektrárny i některých zařízení. V Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice, která byla vybudována na řece Jihlavě, jsme mimo jiné měli možnost nahlédnout do strojovny, kde se nachází čtyři reverzní Francisovy turbíny, každá o výkonu 120 MW. Děkujeme průvodcům za vyčerpávající výklad a také paní učitelce Soni Tomčíkové za zorganizování této exkurze.

Mgr. Lucie Dvorníková

Počítáme anglicky

Jako správní čtvrťáci rádi soutěžíme a hrajeme si. Tentokrát jsme si v angličtině procvičili, jak zvládáme čerstvě naučená čísla do sta. A abychom si to procvičili opravdu pořádně, připravila pro nás p. učitelka soutěžení a hraní s čísly. Ve čtyřech skupinkách jsme nejprve čísla zapisovali, pak jsme závodili, kdo nejrychleji číslo uhodne a na závěr jsme skládali slova z písmen. I když vyhrála skupinka D, tak vítězi jsme se stali vlastně všichni. Naučili jsme se čísla tak, že (jak říká naše paní učitelka), i kdyby nás vzbudila o půlnoci, tak dokážeme říct dané číslo anglicky.

4.A a Lenka Janská, učitelka anglického jazyka