Projekt "Podzimní skřítkové ve 2.A"

Podzim se s námi pomalu loučí a paní zima klepe na dveře.  Žáčci druháčci na měsíc listopad však vzpomínají s úsměvem na tváři. Jednoho dne se ve třídě objevil dopis od podzimních skřítků, kteří se s námi seznámili a v jednotlivých vyučovacích hodinách se s námi i učili.

V hodině českého jazyka jsme procvičili hravou formou abecedu a pro skřítky vymysleli jména. Ve slohové výchově žáci zapojili svou fantazii a každý si vybral jednoho skřítka, kterého zkusil popsat.

Protože jsou skřítci popletové a místo ovocného kompotu zavařili příklady, tak děti poprosili, jestli by jim pomohly příklady vypočítat. Skřítkové dětem půjčili také pár svých kaštanů a byli moc zvědaví, jak zvládnou jejich oblíbenou početní hru. A děti na oplátku naučily skřítky počítání s Legem, při kterém rozvíjely početní představivost a jemnou motoriku.

Spolu se skřítky se děti seznámily se změnami, které v přírodě na podzim přicházejí. Naučily se názvy jednotlivých plodů a přírodnin, které můžeme na podzim sbírat. Krásného podzimního počasí jsme využili k přírodovědné vycházce do blízkého zámeckého parku, kde jsme skřítkům postavili domečky z přírodnin. Pro podporu uměleckého cítění jsme využili prvky Land artu a vytvořili srdce z listí.

Konstruktivními činnostmi jsme pokračovali ve třídě, kde jsme pomocí stavebnice Lego vytvořili vesničky pro skřítky.

V hudební výchově jsme se naučili písničku o skřítcích. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme vyrobili papírové stromy a nakonec samotné skřítky z balónků.

Tento projekt byl zaměřen na poznávání přírody, která je součástí našeho nejbližšího okolí a na ochranu životního prostředí a jeho poznávání metodou názornosti. Projekt vedl děti k environmentálnímu myšlení, spolupráci, rozvíjení představivosti, komunikačních dovedností a využití znalostí učiva.

Mgr. Andrea Krejčí

DEN SLABIKÁŘE

Dne 28. 11. se třída 1. A zaplnila nejen dětmi, ale také jejich rodiči a prarodiči. Důvodem bylo slavnostní předávání Slabikáře. Žáci se den předem rozloučili s učebnicí Živá abeceda a plni očekávání se těšili na Slabikář. Před slavnostním předáváním děti ukázaly, co všechno se za tři měsíce již naučily.

První činností bylo poznávání písmenek, která se nám rozkutálela po celé tabuli jako barevné korálky. Žáci je pěkně uspořádali.

S dětmi víme, že stejně jako lidé jsou rádi spolu, tak i písmena se ráda „kamarádí“ a tvoří společně slabiky. Několik slabik jsme navlékli z korálků na pomyslnou stuhu a zahráli si hru.

Slabiky nám dohromady tvoří slova. Žáci předvedli činnost, kde si se slovy hráli.

Nakonec jsme spojili slova do vět a ty přečetli.

Dětem se práce velmi podařila a ukázaly, že Slabikář si opravdu zaslouží. Vytouženou „knihu“ žákům předali jejich andělé strážní – deváťáci.

Překvapením byl pro děti dort ve tvaru Slabikáře. Žáci se do něj s chutí zakousli a já věřím, že se se stejnou chutí zakousnou i do práce s opravdovým Slabikářem.

Mgr. Kateřina Zacharová