Zajímavý edukační program: Pochodem pod císařským praporem

V pondělí 24. 9. 2018 jsme vyrazili s 8. A a 9. A do Muzea Jihovýchodní Moravy Zlín. Společně jsme se ohlédli za bezmála čtyřmi stoletími souvislé vlády Habsburků na českém trůnu, připomněli jsme si klíčové momenty jejich vlády, ale i válečné konflikty, které sužovaly celou tehdejší Evropu. Uviděli jsme originální předměty dané doby: uniformy, zbraně, bankovky. Největším unikátem výstavy jsou zajisté holínky následníka trůnu Ferdinanda dÉste.

Mgr. Tamara Košatová, Mgr. Soňa Tomčíková

Exkurze Modrá

21. září 2018 jsme se vydali se šestou a sedmou třídou na exkurzi do Modré, kde jsme měli v plánu navštívit Skanzen a Živou vodu. Exkurze „Svět pod hladinou rybníka“ nás velmi upoutala. Mohli jsme pozorovat ryby z proskleného tunelu. Zaujala nás největší sladkovodní ryba – vyza velká a trofejní kapři. V akváriu jsme viděli mnoho nepůvodních druhů ryb a želv. V mokřadní tůni jsme pak zahlédli také želvu bahenní. Zhlédli jsme naučný film a „osahali“ jsme si hmatovou výstavu maket ryb. V neposlední řadě jsme si také prošli naučnou botanickou stezku s bylinami a dřevinami v okolí vod.

Další zastávkou naší exkurze byl Archeoskanzen Modrá. Jedná se o podobu slovanského sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Zhlédli jsme originální stavby, absolvovali jsme tři naučné přednášky, zkusili jsme si zastřílet z luku a podívali jsme se, jak se vyrábí keramika. Zábavou pro nás byla také volně pobíhající zvířátka – oslík, prasátka, kozy, ovce a slepice. Exkurze se nám vydařila, počasí nám přálo a odjížděli jsme plni nových vědomostí a dojmů.  

Mgr. Lucie Dvorníková, třídní učitelka 6. A

Můj první gól!

Fotbalový projekt Měsíc náborů, který je jednou z částí známého projektu Můj první gól, proběhl v pátek 21.9. na fotbalovém hřišti ve Všetulích.  Holešovský fotbalový klub ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky připravili pro prvňáčky sportovní aktivity zaměřené na koordinaci, rychlost, postřeh a radost z pohybu.  Tímto se snaží najít nové hvězdičky a talenty pro český fotbal, ale také probudit v dětech touhu u sportu zůstat. Naše škola sport podporuje a jsme velmi rádi, že se takové smysluplné akce pořádají. Děkujeme za výbornou organizaci, děti byly nadšené a budeme se těšit na další spolupráci!

Žáci 1.A a paní učitelka Andrea Krejčí

Den bez aut

Na sobotu 22. září připadá „Evropský den bez aut“. Naši žáci si tento projekt užili o pár dnů dříve na hřišti na Novosadech.

Pro děti bylo přichystáno deset stanovišť, které připravili pracovníci TYMY ve spolupráci se Střední policejní školou Holešov, Českým červeným křížem a společností BESIP. Žáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce, nordic walking, první pomoc. Pro děti byla také připravena jízda na invalidním vozíku a možnost vyzkoušet si, jak se pohybovat v prostoru, když je někdo slepý.

Akce byla zajímavá a velmi poučná. Děti se zamyslely, proč je důležité omezovat jízdu autem.

Mgr. Kateřina Zacharová

OVOV opět u nás ve škole

Již tradicí se stalo konání sportovního dopoledne v 2. Základní škole Holešov OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů), kam se sjíždějí malotřídní školy z blízkého okolí. Jedno takové dopoledne se uskutečnilo také 12. 9. 2018. I když byla přislíbena účast olympioničky Šárky Kašpárkové, která se bohužel na poslední chvíli omluvila, na atraktivnosti akce to v žádném případě neubralo. Děti se utkaly v pěti disciplínách – trojskok z místa, hod míčem vzad, sedy lehy, kliky a skoky přes švihadlo. Prokázaly svoji zdatnost i bojovného ducha. Organizačně se na soutěži podíleli žáci devátých ročníků. Kromě domácích žáčků se zúčastnila škola z Martinic, Ludslavic, Rymic, Přílep a Kostelce.   Všichni si sportovní den velmi užili.

Hana Helsnerová

 

Začátek školního roku

První školní den bývá vždy milou vzpomínkou na celý život. V letošním školním roce v naší škole do lavic zasedlo 20 usměvavých prvňáčků. Společně vypluli lodí jménem 1. A na dalekou a dobrodružnou plavbu. Naučí se být dobrými žáky a pro druhé i kamarády. Cílem jejich cesty bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého, vzájemně si pomáhat a prohlubovat své znalosti i dovednosti. Po celou dobu jejich cesty při nich budou stát „Andělé strážní“, žáci deváté třídy, kteří budou nad prvňáčky držet ochranná křídla.

Všem prvňáčkům i jejich paní učitelce přejeme úspěšné vykročení do prvního školního roku, aby do školy chodili rádi a s úsměvem objevovali nové a zajímavé věci.

Informace k plaveckému výcviku

Vážení rodiče, zákonní zástupci

plavecký výcvik žáků 3., a 4., ročníku začne v pondělí 10. 9. 2018. Plavání bude probíhat 10 týdnů (každé pondělí) a ukončeno bude 19. 11. 2018. Všechny důležité informace obdrží žáci během tohoto týdne.