3. místo v soutěži „Poznej a chraň!“

Dne 1. a 2. dubna proběhlo v SVČ TyMy ve Všetulích oblastní kolo soutěže Poznej a chraň pořádané Ekocentrem Čtyřlístek. První stupeň naší školy reprezentovali: Jan Dohnal, Marek Navrátil a Martina Zapletalová.

Zástupci druhého stupně Edita Janalíková, Markéta Habrová, Jan Julíček a náhradník Adam Conev získali v této ekologické soutěži 3. místo a postupují tak do dalšího kola.  K tomuto úspěchu jim blahopřejeme.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci.