Akce „Kyselý citrón“

Nestává se každý den, aby se žáci dostali do pozice policisty. Proto naše škola velice ráda přijala nabídku Městské policie v Holešově, která pro žáky zrealizovala preventivní akci s názvem „Kyselý citrón“. Pro tuto akci byli vybráni žáci 4. A, kteří se v letošním roce připravují na závěrečné zkoušky na dopravním hřišti. Dne 12. 5. se na jedno dopoledne z žáků stali městští policisté, kteří místo pokutových bloků dostali do rukou citróny, na sebe si oblékli reflexní vesty a v doprovodu skutečných uniformovaných policistů vyrazili do ulic. Jejich úkolem nejprve bylo kontrolovat, zda chodci a cyklisté dodržují všechna pravidla a vyhlášky. V případě pochybení byli napomenuti a žáci jim jako výstrahu dali kyselou pokutu v podobě zmíněného citrónu. Žáci se tímto kontrolováním sami přiučili, co je povoleno a co se porušit nesmí. V případě jakýchkoliv otázek se mohli obrátit na své uniformované průvodce, kteří jim velmi ochotně a mnohdy i vtipně vše vysvětlili a zodpověděli. Dalším úkolem, který žáci dostali, byla kontrola rychlosti jízdy řidičů. Celá třída se přesunula na jedno stanoviště u výjezdu z Holešova, kde již čekal policista s radarem. Vysvětlil žákům, jak přístroj funguje a vše názorně ukázal. Při překročení rychlosti bylo auto zastaveno druhým policistou, který řidiči zkontroloval všechny potřebné doklady, a žáci opět předali kyselou pokutu. Celé dopoledne si žáci nesmírně užili a kromě spousty poznatků si odnesli jistě nezapomenutelné zážitky. Touto cestou děkuji všem příslušníkům Městské policie v Holešově, kteří se nás tento den ujali a umožnili nám nahlédnout do jejich každodenní práce.

společná