Charitativní sbírka školních potřeb

V měsíci listopadu organizujeme charitativní sbírku Pomoc dětem v dětských domovech na Ukrajině. Sbíráme nové školní potřeby: tužky, pastelky, fixy, pera, sešity, tedy předměty, které by žáci mohli pro výuku upotřebit. Impulsem pro tuto sbírku byla beseda s panem Rostislavem Strajvusem, ukrajinským knězem, jehož činnost probíhá v rámci Arcidiecézní charity Olomouc. V blížícím se adventním čase tak chceme připomenout, že ne všechny děti mají dostatečné materiální podmínky pro své vzdělávání. Všem dárcům děkujeme.
sbirka