Beseda k volbě povolání na ÚP v Kroměříži

Žáci 9. třídy vyrazili na ÚP v Kroměříži, konkrétně do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání (dále jen IPS) na besedu k volbě povolání.  Zde získali mnoho informací o školách a vyučovaných oborech. K dispozici měli celou řadu tištěných materiálů obsahujících podrobné popisy jednotlivých profesí.  Mohli zhlédnout krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí. Součástí besedy byl i zájmový test, ke kterému zasedli ti žáci, kteří neměli představu, co by chtěli po dokončení základní školy studovat, resp. čím by se chtěli vyučit. Na základě tohoto testu bylo možné přesněji definovat obory, které se vztahují k nejvýraznější, testem zjištěné zájmové oblasti.  Beseda byla zajímavá a žáci získali mnoho užitečných informací.
IPS dále nabízí žákům konzultace s poradcem pro volbu povolání. V tomto případě je dobré navštívit IPS v doprovodu rodičů a k poradenské konzultaci se předem telefonicky objednat.

Beseda k volbě povolání na ÚP v Kroměříži