Bezpečně nejen v silničním provozu

Děti se při besedě s paní policistkou seznámily se základními úkoly příslušníků policie, s jejich výzbrojí, jak nám pomáhají, kdy a jak se na ně můžeme obrátit. Především si ale připomněly, jak dbát o svoji bezpečnost, správně přecházet vozovku, nechodit s cizími lidmi a nikdy si od nich nic nebrat. Po celou dobu měly děti možnost vše zhlédnout na ukázkové prezentaci, kterou doplňovaly názorné fotografie. Paní policistka v průběhu svého vyprávění dětem kladla otázky, dala dětem prostor k vlastnímu vyjádření a také jim vše přizpůsobila k jejich věku. Děvčata a chlapci se aktivně zapojovali, projevili zájem o danou problematiku a po celou dobu bedlivě naslouchali,  jak se správně chovat, aby se jim nic zlého nestalo,  ale také  aby oni sami nebo rodiče neměli problémy se zákonem. K veliké radosti dětí bylo vše zakončeno tím, že si děti mohly vyzkoušet části výstroje (výzbroje).
Mgr. Andrea Krejčí
 IMG_6427