Bratislava – výlet 5. A

Náš výlet do Bratislavy

Dne 13. 5. se naše třída 5. A zúčastnila výchovně vzdělávacího výletu, nazvaného Bratislava – malé velké město. Autobusem jsme se přepravili do hlavního slovenského města asi za tři hodiny. Nejprve jsme dopluli po řece Dunaji k hradu Děvín, kde nás průvodce seznámil s jeho historií a zajímavostmi. Nazpět do Bratislavy jsme opět cestovali autobusem. Podívali jsme se na Bratislavský hrad, Prezidentský palác, kde jsme viděli výměnu stráží. Šli jsme k Michalské bráně, chrámu sv. Martina, Národnímu divadlu, Primaciálnímu paláci. Procházeli jsme se po Korzu. Spatřili jsme Starou radnici a mnoho dalších zajímavých míst. Na Hlavním náměstí jsme nakoupili dárky a suvenýry pro sebe i pro své rodiče. Unaveni a plni dojmů jsme odjížděli kolem páté hodiny do Holešova.