Není projekt jako projekt

Každoročně se žáci naší školy zúčastňují mnoha projektů, které jsou součástí školního vzdělávacího programu a zasahují do většiny předmětů. Zároveň organizujeme několikrát ročně celoškolní projektový den – ten je zaměřen na jedno či dvě vybraná témata, kterým se pak všichni žáci společně věnují. Dochází tak k rozvoji nejenom znalostí, ale především mnoha kompetencí – schopnosti spolupráce, práce s údaji, vyhledávání informací a prezentační dovednosti. Ani letošní rok není výjimkou. Zatímco žáci druhého stupně věnovali svůj jarní projekt Dni Země, na prvním stupni se nesl poslední duben ve znamení čarodějnic a čarování. Pálení čarodějnic nebo Filipojakubská noc  a nebo chcete-li Valpuržina noc se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý lidový zvyk a zvláštní svátek. Lidé po staletí věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat. Čarodějnice se i dnes „pálí“ na všech dědinách i ve většině volnočasových střediscích, ale ne každé dítě ví, proč tomu tak je. Nebylo nic jednoduššího, než tomuto významnému dni věnovat pár hodin výuky.

Čarodějnice