Den otevřených dveří v kasárnách

Dne 1.6. 2018 dvacet vybraných žáků 6. až 8. třídy z naší školy odjelo vlakem do kasáren ve Vyškově. Tamní vojenská posádka pořádá každým rokem na Den dětí Den otevřených dveří. Tento rok jsme dostali možnost se této akce také zúčastnit.

Hned u vstupu nás čekal doprovázející voják, který se nám celé dopoledne věnoval a naváděl nás na zajímavá místa. Viděli jsme a taky si zkusili vojenskou výzbroj, potěžkali si vojenské zbraně.

Vojáci nám ukázali výcvik psů. Mohli jsme si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky i samopalu.

V obrovském areálu kasáren jsme viděli různé druhy obrněných aut, do kterých jsme mohli nasednout, podívat se, jak to vypadá uvnitř těchto vozů. Vyšplhali jsme se také do vojenské stíhačky.

Aby toho nebylo málo, další dvě stíhačky proletěly nad našimi hlavami.

A protože bylo velké horko, vojenští hasiči si pro nás připravili kromě ukázky svých vozů velmi příjemné osvěžení v podobě ochlazující spršky a pěny.

Nazpátek do Holešova jsme cestovali autobusem.

Všem se nám tento výlet líbil.

Kateřina Kvintová, Ivana Pavelcová, žákyně 7. A

Návštěva z Regensburgu

8.června navštívila naší školu p. Michaela Vaňková z koordinačního centra TANDEM v Regensburgu. V rámci projektu Němčina nekouše realizovala v každé třídě od šestého do devátého ročníku animační program s cílem přiblížit žákům hravou formou německý jazyk. Aktivity, např. Wie geht es dir?, domino, dostihy, hledání obrázků k daným slovům, hledání známých výrazů v německých novinách a další hry, pomohly žákům upevnit a rozšířit aktivní slovní zásobu. Všichni, i žáci 6. ročníku, které čeká bližší seznámení se s němčinou až v sedmé třídě, si tohoto animačního programu užili.

 

Výchovně – vzdělávací program do Bratislavy

Žáci 5. A se zúčastnili vzdělávací exkurze do Bratislavy, kterou vedl PhDr. Pavel Kočí.

Co vše zažili a viděli, sepsali žáci sami:

„22. 6. jsme se v 5:30 vydali autobusem do Bratislavy. Jeli jsme sice 3 a půl hodiny, ale my jsme se dokázali zabavit. Autobus nám zastavil u bratislavského přístavu. Poté co jsme vystoupili, jsme spatřili zlatou sochu baletky a 3 mosty přes řeku Dunaj. Jeden z těch mostů měl kavárnu, která byla na mostě a vypadala jako UFO. V 9:30 přijel parník a 9:45 jsme nastupovali a jeli jsme 1 hodinu a 20 minut. Parník zastavil v lodním přístavu Děvín. Tam nás očekával pan Kočí a společně jsme šli na zříceninu Děvín a tam jsme spatřili studnu hlubokou 55 m. Ještě předtím jsme ale viděli krásného oslíka. Na Děvíně je jediná kamenná věž jménem Jeptiška. Děvín je perfektní zřícenina s bohatou historií. Mezitím přijel autobus k zřícenině, vyzvedl nás a odvezl do centra Bratislavy. Tam jsme šli do hradu, kde byla kašna a krásná zahrada. Hrad vypadal jako obrácený stoleček. Zkrátka byl velice zajímavý a krásný. Poté jsme šli na náměstí a tam jsme šli do McDonaldu a tím jsme zakončili den. Užili jsme si vše perfektně, bylo to zábavné a poučné.“

Za žáky 5. A sepsala Tereza Balážová a Petr Navrátil

Školní výlet – Ranč Kostelany

Ve středu 20. 6. se prvňáčci, druháčci a třeťáčci společně s paními učitelkami zúčastnili výletu na Ranč Kostelany. Nálada byla výborná již před odjezdem, a nenechal si ji nikdo zkazit ani pozdním příjezdem autobusu.

Po příjezdu na místo výletníky čekalo nádherné prostředí v přírodě. Zaměstnanci ranče měli připravený pestrý program pro děti, který začínal prohlídkou stájí s krásnými koňmi. Na jednom z nich se všichni nechali i povozit, včetně paních učitelek. Program pokračoval výborným obědem a byl zakončen představením herců z ranče.

K tomu krásně svítilo sluníčko, takže si děti celý den opravdu užily. Všichni se vrátili sice unavení, ale plní dojmů a zážitků.

Bavíme se s angličtinou

Jako tradičně každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili zábavného soutěžení v angličtině v Rymicích. Tento školní rok byla vybrána děvčata Nikol Gregorová ze čtvrté třídy a Eliška Chvátalová z páté třídy. Nejprve povídaly o sobě, jak se jmenují, odkud jsou, atd., potom se pobavily v rozhovoru se svými vylosovanými soupeři z jiné školy. Na závěr prezentovaly své vybrané téma, které si pečlivě dříve připravily.

I tento rok se soutěž nesla v duchu nenucené a zábavné soutěže se spoustou dárečků.

 

Hudební talent

 
Žák 9. třídy naší školy Oskar Conev je ve škole známý jako hudební talent a vynikající klavírista. Pravidelně vystupuje ve škole na různých akcích.
V měsíci květnu se představil také holešovské veřejnosti na zahajovacím koncertu Dnů města Holešova s Holešovským komorním orchestrem jako sólista na xylofon ve skladbě Cirkus Renz, hudebního skladatele Gustava Pétera. Předvedl brilantní hru na tento nástroj a sklidil za ni několikrát opakovaný a zasloužený potlesk.
Svůj talent bude dále rozvíjet studiem na konzervatoři. 

Učíme se v přírodě

Třetí květnový týden byl pro naše žáky prvního stupně dlouho očekávaným termínem. Všichni se totiž těšili na školu v přírodě.  Cesta autobusem uběhla jako voda a vzápětí nám svou náruč otevřelo krásné prostředí Beskyd v okolí Karolínky. I když nám trošku nepřálo počasí, prožili jsme dny plné zábavy, hravého učení a výtečné kuchyně.

Největším zážitkem byla pro děti stezka odvahy a závěrečná diskotéka. Domů jsme vrátili v pořádku, unavení, ale spokojení.

Škola v přírodě splnila svůj účel, utužilo se přátelství mezi jednotlivými třídami a dětmi, objevily se první lásky a zůstala nám spousta nezapomenutelných zážitků.

2. ZŠ Holešov

Námořnická besídka

Aby rodičům udělaly radost a zpříjemnily jim středeční odpoledne, nacvičily děti z prvního stupně 2. ZŠ vystoupení pro celou rodinu.

Na hodinu se tělocvična naší školy proměnila na palubu výletní lodě, kde se zpívalo, tančilo, přednášelo. Nechybělo ani přepadení piráty z Černé perly, tanec havajských tanečnic s námořníky, dokonce se objevila i mořská panna a mini velryba, školní sbor se známými hity.

Celé vystoupení ukončily děti společnou písní, kterou věnovaly těm nejdražším osobám – maminkám společně s dárečky, které pro ně samy vyrobily. Děti i my, kteří jsme se na vystoupení podíleli, jsme odcházeli s pocitem krásně prožitého odpoledne.

Věříme, že stejně tak hezky se cítili všichni, kteří s námi tuto plavbu prožili.

2. ZŠ Holešov

Projekt třídy 8. A

V průběhu celého školního roku dělají žáci různé projekty na zadané téma související s učivem předmětu. V hodinách německého jazyka měli žáci 8. ročníku zadáno téma „Vídeň, hlavní město Rakouska“. Úkolem bylo buď vytvořit obrázkový slovník památek a zajímavostí Vídně nebo plakát památek s popisem. Všichni zvládli tento úkol velice dobře, inspirováni byli i návštěvou Vídně v minulém školním roce. Žáci 9. ročníku měli výběr ze dvou témat: obrázkový slovník s velikonoční tematikou nebo plakát  „Salzburg, hlavní město rakouské spolkové země Salzbursko“. Rodný dům W.A.Mozarta i obrázek skladatele,  Mirabellská zahrada nebo typické Mozartkugeln se objevily na každém projektu.