OVOV opět u nás ve škole

Již tradicí se stalo konání sportovního dopoledne v 2. Základní škole Holešov OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů), kam se sjíždějí malotřídní školy z blízkého okolí. Jedno takové dopoledne se uskutečnilo také 12. 9. 2018. I když byla přislíbena účast olympioničky Šárky Kašpárkové, která se bohužel na poslední chvíli omluvila, na atraktivnosti akce to v žádném případě neubralo. Děti se utkaly v pěti disciplínách – trojskok z místa, hod míčem vzad, sedy lehy, kliky a skoky přes švihadlo. Prokázaly svoji zdatnost i bojovného ducha. Organizačně se na soutěži podíleli žáci devátých ročníků. Kromě domácích žáčků se zúčastnila škola z Martinic, Ludslavic, Rymic, Přílep a Kostelce.   Všichni si sportovní den velmi užili.

Hana Helsnerová

 

Začátek školního roku

První školní den bývá vždy milou vzpomínkou na celý život. V letošním školním roce v naší škole do lavic zasedlo 20 usměvavých prvňáčků. Společně vypluli lodí jménem 1. A na dalekou a dobrodružnou plavbu. Naučí se být dobrými žáky a pro druhé i kamarády. Cílem jejich cesty bude dobře se poznat, vážit si jeden druhého, vzájemně si pomáhat a prohlubovat své znalosti i dovednosti. Po celou dobu jejich cesty při nich budou stát „Andělé strážní“, žáci deváté třídy, kteří budou nad prvňáčky držet ochranná křídla.

Všem prvňáčkům i jejich paní učitelce přejeme úspěšné vykročení do prvního školního roku, aby do školy chodili rádi a s úsměvem objevovali nové a zajímavé věci.

Informace k plaveckému výcviku

Vážení rodiče, zákonní zástupci

plavecký výcvik žáků 3., a 4., ročníku začne v pondělí 10. 9. 2018. Plavání bude probíhat 10 týdnů (každé pondělí) a ukončeno bude 19. 11. 2018. Všechny důležité informace obdrží žáci během tohoto týdne.

Organizace prvního školního týdne

Výuka v novém školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018 a bude na

I. i II. stupni ukončena v 9, 35 hod.

Školní družina bude 3. 9. 2018 v provozu do 16, 30 hod pro 1. – 5. ročník.

Dne 3. 9. 2018 nebude v provozu ranní družina.

Výuka 4. 9. 2018 proběhne na I. stupni do 11, 35 hod, na II. stupni do 12, 30 hod.

Výuka od 5. 9. 2018 bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Milí prvňáčci,

blíží se Váš první školní den a my už se na Vás moc těšíme. Sejdeme se v 7, 55 hod ve třídě. První školní den vstupujete do školy se svými rodiči hlavním vchodem. S sebou si vezměte aktovku a úsměv na tváři.

Výuka v 1. třídě:

3. 9. 2018    7, 55 hod –    8, 40 hod

4. 9. 2018    7,  55 hod –   9, 35 hod

5. 9. 2018    7, 55 hod –   9, 35 hod

6. 9. 2018    7, 55 hod – 10, 40 hod

7. 9. 2018    7, 55 hod – 10, 40 hod

Pěstujeme bylinky a chováme zvířátka v 2.A

Žáčci z druhé třídy se po celý školní rok snažili být dobrými kamarády a navzájem si pomáhat. Jako zahradníci jsme si vypěstovali bylinky, které jsme s chutí ochutnávali a poznávali. Tímto se prohlubovala vzájemná spolupráce, empatie a rozvíjelo se i environmentální chování. Žáci se učí být ohleduplní k přírodě a k životu kolem nás, do kterého patří i zvířata. A proto se v naší třídě objevili další členové, o které se žáčci společně starali. Péče o šneky a rybičku děti nadchla a vždy se těšily na další společný den. 

Mgr. Andrea Krejčí