Den Slabikáře

V předchozích dnech se naši prvňáčci společně rozloučili s Živou abecedou a dne 23.11. se těšili na slavnostní předání Slabikáře. V den předání žáci ukázali, co všechno se za tři měsíce již naučili.

Motivací pro ně bylo pirátské téma, které je provází celým školním rokem. Na jedné lodi táhnou za jeden provaz a učí se poznávat nové věci. Děti krásně přečetly písmena, slabiky, slova i krátké věty.

Po zdolání všech úkolů museli všichni složit slib a přísahat svým otiskem. Vše se jim podařilo na jedničku. Odměnou dětem byl vytoužený Slabikář, který jim předali jejich „Andělé strážní“, žáci 9.A.

Závěrečným překvapením byl pro děti dort ve tvaru Slabikáře. Žáci se do něj s chutí zakousli a já věřím, že se se stejnou chutí zakousnou i do práce s opravdovým Slabikářem.

Mgr. Andrea Krejčí

Exkurze – VIDA Brno

V pondělí dne 5.11. jsme s žáky sedmé a osmé třídy navštívili Vidu, zábavně vědecké centrum v Brně. Náhodně tato exkurze vyšla na Týden vědy a techniky.

S žáky ze sedmého ročníku jsme exkurzi zahájili prací v laboratoři. Pracovali jsme se světelným mikroskopem a dalšími laboratorními pomůckami. Mikroskopem jsme si posvítili, jak vypadá blecha, šupina od ryby, rostlinný stonek nebo krev. Sami jsme si později mohli prozkoumávat slupku nebo dužinu rajčete a brambory. Na závěr jsme si zkusili vyrobit mikroskop z dřevotřísky, plastu a použili jsme čočku od mobilního fotoaparátu. Tento mikroskop jsme dostali do školy jako dárek.

V druhé polovině exkurze jsme si procházeli celé centrum. Expozice se rozdělovaly na planetu, civilizaci, člověka a mikrosvět. Nejvíce žáky bavil 3G letecký simulátor a zkouška moderování počasí. Celá exkurze se nám moc líbila a s novými zážitky a úsměvem na tváři jsme se vraceli domů.

   

 

Kam po základní škole?

S touto otázkou se v současné době potýká řada žáků devátého ročníku a jejich rodičů.

Volba vhodné střední školy není jednoduchá, a proto je užitečné vědět, jak to funguje v praxi, a které profese jsou žádané v místních firmách. Okresní hospodářská komora Kroměříž pro naše žáky zrealizovala dvě velmi pěkné prohlídky firem z bezprostředního okolí Holešova. Tímto děkujeme za spolupráci s naší školou, rovněž velké poděkování patří průvodcům v obou firmách.

Mgr. Hana Hlobilová

Exkurze do TOSu a Pilany Hulín pohledem žáků

 Ve středu 14.11 jsme byli na exkurzi ve firmách Pilana a TOS HULÍN.

Ve firmě Pilana knifes se vyrábí průmyslové nože do různých dalších strojů např.: do drtiče pneumatik, kráječe dýh. Ve firmě nám ukázali činnost CNC strojů, kalírnu na zlepšení vlastností kovů. Také jsme se dozvěděli o tom, z jakých oboru přijímají zaměstnance, a to z mnoha strojních, ale přijímali zaměstnance i bez střední školy, ale tím pádem s nejnižší mzdou.

Ve firmě TOS HULÍN se oproti Pilaně vyrábí celé obráběcí stroje: svislé soustruhy a obráběcí centra, které rozváží do 60 zemích světa. Dozvěděli jsme se, že nyní dělají zakázku pro leteckou firmu v Číně. Je pravda, že letecký motor je pěkně velký kousek, který na běžném soustruhu nevyrobíte.                                                                                                                

Provázel nás programátor CNC strojů, který nám řekl o výhodách práce ve zdejší firmě: např.: pružná pracovní doba, dvousměnný provoz. Sdělil nám také, že mnoho ze zaměstnanců jsou autotronikové , kteří navštěvovali COPT Kroměříž.

Petr Chvátal,  Jan Sklenář

Opičák roku 2018

V pátek 16. listopadu se děti ze školní družiny utkaly v soutěži o nejrychlejšího opičáka roku 2018. Jejich úkolem bylo zdolat nelehkou opičí dráhu za co nejkratší časový limit. Všechny děti braly soutěž velmi zodpovědně a snažily se, jak nejlépe dovedly. Někomu dělalo problém vylézt na překážku, jinému zase chůze na chůdách, ale do cíle se nakonec dostali všichni. Úžasná atmosféra byla podtržena bujarým povzbuzováním, které nás přesvědčilo, že děti jsou přející nejen sobě, ale i svým kamarádům.

A jak to dopadlo?

  1. místo: Odstrčilík Květoslav
  2. místo: Dědičík Vojtěch
  3. místo: Přikryl Jiří    

Oslava svátků v 2. A

Na přelomu října a listopadu jsme si s dětmi v 2. A připomněli dva svátky. První, který se slaví většinou v anglicky mluvících zemích – Halloween. A druhý svátek, který je věnován uctění památky zesnulých.

O Halloweenu jsme si s dětmi povídali v hodině anglického jazyka. Vymalovali jsme si dýni a naučili se tradiční pořekadlo koledníků. Protože k tomuto svátku patří strašidelné kostýmy, duchové, čarodějnice…vyrobili jsme s žáky v pracovních činnostech malá strašidýlka ve formě antistresových  míčků. Tihle vytvoření tvorečkové nás budou dále provázet při práci v hodinách psaní a budou nám pomáhat uvolňovat ruku. Odměnou za práci pro nás byl halloweenský balíček popcornu, který pro nás připravila spolužačka Monička. (Moc děkujeme)

Zaměřili jsme se také na datum 2. listopadu. Pověděli jsme si, čím je pro nás tento den tak význačný. Celé povídání jsme ukončili procházkou na holešovský hřbitov, kde jsme zapálili svíčku u kříže a na hrobě Drásala.

Mgr. Kateřina Zacharová

 

100. let založení Československé republiky

Sté výročí založení Československa jsme si připomněli i na naší škole. Školní parlament vyhlásil v rámci oslav barevný BÍLO – ČERVENO – MODRÝ TÝDEN.  Ti, kteří se zapojili, chodili celý týden do školy oblečeni ve státních barvách. V pátek, v rámci projektového dne, si žáci oblékli všechny tři barvy zároveň, aby na sobě měli tzv. trikolóru. Společně jsme se pak vyfotografovali v aule naší školy. Za Školní parlament bychom chtěli poděkovat jak žákům, tak i vyučujícím, že se do našeho projektu zapojili.

 

Projektový den v 6. A ke 100. výročí vzniku Československa

V pátek 26. 10. 2018 se uskutečnil projektový den, který měl připomenout výročí – 100 let založení Československa. Každá třída si v rámci tohoto projektového dne zpracovávala svá vlastní témata. My jsme se v 6. třídě zaměřili na správní rozdělení Československa v letech 1920 – 1927, 1928 – 1938, změny a vývoj státních symbolů, prezidenty a v neposlední řadě také na osobnost T. G. Masaryka. Spolupracovali jsme s našimi malými kamarády – druháčky. Připravili jsme si pro ně omalovánky a vystřihli jsme puzzle v podobě státní vlajky. Během jejich tvoření jsme si s nimi povídali o zajímavostech, které jsme se v průběhu projektového dne dozvěděli. Na oplátku nám zase druháčci ukázali, jaké pracovní listy vyplňovali a co všechno už znají. Jak se nám projektový den podařil, můžete vidět ve fotogalerii.