Zaarchivováno

Den Evropské Unie

Dnes proběhl na naší škole den Evropské Unie. Žáci všech ročníků si připravili vystoupení, která představila jednotlivé členské státy EU. Vystoupení všech zůčastněných žáků si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

Celý článek

Hlídka mladých zdravotníků 2. ZŠ získala v soutěži 1. místo

V úterý 15. 5. 2012 se konala v Kroměříži oblastní soutěž
Hlídky mladých zdravotníků pořádaná Českým červeným křížem.

Naši školu v I. kategorii společně reprezentovaly  
Liliana Nedbalová, Eliška Dorazínová, Andrea Mikešková, Sabina Podolová, Žaneta Solařová, jako náhradnice Simona Solařová a získaly krásné 1. místo.

Všem děvčatům k tomuto úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Celý článek

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2012/2013

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, 769 01  Holešov, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013.

Jedná se o žáky s těmito registračními čísly:

Zp 201201                                         Zp 201214

Zp 201202                                         Zp 201215

Zp 201203                                         Zp 201216

Zp 201204                                         Zp 201217

Zp 201205                                         Zp 201218

Zp 201206                                         Zp 201219

Zp 201207                                         Zp 201220

Zp 201208                                         Zp 201221

Zp 201209                                         Zp 201222

Zp 201210                                         Zp 201223

Zp 201211                                         Zp 201224

Zp 201212                                         Zp 201225

Zp 201213     

 

Celý článek

Zápis dětí do 1. ročníku

Koná se v pátek 10. 2. 2012 od 12.00 do 17.00 hodin v budově školy.

Doklady potřebné k zápisu:   

– občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

– rodný list dítěte.

K zápisu je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které se narodilo od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2007  (pro děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 je nutné doložit vyjádření pedagogicko psychologické poradny a pro děti narozené od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 je nutné doložit vyjádření pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře).

Současně se zápisem do 1. ročníku proběhne i zápis do školní družiny.

Obvod 2. Základní školy Holešov určený městem Holešov pro zápis dětí do 1. ročníku dle ulic:

Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého, Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

Další informace ohledně zápisu poskytneme na telefonním čísle 573 396 019 nebo prostřednicvím e-mailu info@zshol.cz.

Celý článek

IV. ples 2. ZŠ Holešov

Uskuteční se ve všech prostorách holešovského zámku 11. 2. 2012 od 19.30 hodin.

Cena vstupenky s místenkou je 250,- Kč.

Hrají skupiny: Expo,  A-Z Band a Disco v New Drive Clubu.

Bohatá tombola – hlavní cena Plazma TV Samsung 109 cm (dar od firmy Strabag a.s.).

Srdečně zve SRPD při 2. ZŠ Holešov.

LÍSTKY NA PLES JSOU STÁLE K DISPOZICI, NYNÍ JIŽ V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU HOLEŠOV.

KONTAKT MIC HOLEŠOV: TEL. 573 395 344.

Celý článek

Výuka plavání

Výuka plavání ve 3. – 4. ročníku v rozsahu 10 lekcí.

Fotografie z plavání si můžete prohlédnout zde.

Celý článek

Evropský den bez aut

22. 9. 2011 proběhla akce „Evropský den bez aut“ pod záštitou TYMYcentra a za účasti příslušníků naší policie na hřišti 1. ZŠ Holešov.

Pořadatelé se příkladně věnovali dětem na připravených stanovištích, kde si žáci zacvičili na trampolínkách, zdolávali překážkové dráhy na kolech, malovali a zkoušeli si svoji zručnost. Byl pro ně připraven i netradiční zážitek. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak obtížný je pohyb na invalidním vozíku nebo chůze se zavázanýma očima, kdy se najednou běžné věci stávají velkou překážkou. Naše děti si zkusili, jak těžce se žije nevidomým a pohybově postiženým lidem. Podle jejich reakcí a dojmů to byla nečekaná zkušenost a snad jr to o krůček přiblížilo k pocitu odpovědnosti za své zdraví.

Proto bych chtěla poděkovat všem pořadatelům nejen za dárečky, kterými odměnili snahu dětí, ale především za dobře připravenou a smysluplnou akci.

Mgr. Jitka Dvořáková

Celý článek

Začal nový školní rok 2011 – 2012

Nový školní rok jsme zahájili i na naší škole, 1. září usedlo do lavic 18 nových prvňáčků. Při této příležitosti je přišli pozdravit a popřát jim mnoho úspěchů do školní práce představitelé města Holešova, přivítala je i paní ředitelka a v neposlední řadě i jejich budoucí spolužáci z 2. třídy.

Před dětmi se tak otevřela další etapa života, pro mnohé z nich ta nejkrásnější.

Mgr. Eva Janotová

Celý článek

Zahajujeme nový školní rok 2011 – 2012

aktuální informace naleznete
ve školním zpravodaji 2011/2012
Školní zpravodaj 2011 – 2012

Celý článek

Ředitelské volno

Oznámení rodičům a zákonným zástupcům žáků 2. ZŠ Holešov:

Ředitelka 2. Základní školy vyhlašuje

z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky školy

ve dnech 23. a 24. 6. 2011.

 

 

Celý článek