Zaarchivováno

100. výročí 2. Základní školy

   Naše město si 1. září 2011 připomene 100. výročí založení 2. Základní školy, Smetanovy sady 625, 769 01  Holešov.

   Oslavy začnou dnem 24. 6. 2011 v prostorách holešovského zámku a budově školy. Budova školy dala svým průčelím krásnou podobu Smetanových sadů. Co je ale mnohem cennější, usilovala vždy o kvalitní výuku a výchovu žáků. Od jejího založení prošly celé generace a svému poslání slouží dodnes.

   Vedení 2. Základní školy Holešov chce toto významné jubileum připomenout vydáním vzpomínkového almanachu a také uspořádáním výstavy, tedy jakýmsi retrospektivním ohlédnutím za uplynulým stoletím v naší škole a městě. V souvislosti s organizací oslav a se započetím práce přípravného výboru se obracíme s prosbou na všechny, kdo mohou zapůjčit jakékoliv školní dokumenty (hlavně ty letité..), nejrůznější staré pomůcky a učebnice, nebo jakkoliv napomoci přípravám tak významného výročí.

   Každý člověk ví, že existují hodnoty, jež se na peníze nedají převést. Jde o zdraví a vzdělání. Je nám někdy smutno, jak klesá vzdělanost národa, který v minulosti v této oblasti patřil ke špičkám.

   Správným krokem k nápravě je oslava. Naše krásná budova „pamětnice“ slaví 100. výročí svého založení. V den 24. 6. 2011 budou zpřístupněny všechny prostory 2. ZŠ. Škola při vstupu připomíná velký rodinný dům, útulný a čistý…

   Kontaktujte se prosím osobně ve škole, telefonicky na čísle 573 396 019 nebo prostřednictvím e-mailu: info@zshol.cz a pomozte nám se zajištěním co nejhodnotnějších exponátů a nejzajímavějších dokumentů. Velmi uvítáme pomoc veřejnosti také při zprostředkování kontaktů na učitele, kteří ve zdejší škole dříve učili, případně na jejich rodiny. Kontaktní adresy či bližší informace sdělte prosím na výše uvedené kontakty.

Za jakoukoliv Vaši pomoc předem děkujeme

Mgr. Drahomíra Konvalinková, ředitelka školy

Celý článek

Nové číslo školního časopisu

Vyšlo nové číslo školního časopisu,

můžete si jej přečíst zde!

Celý článek

Oslavy 100 letého výročí založení školy

OZNÁMENÍ

Celý článek

Pozvánka na ples 2. Základní školy

POZVÁNKA

 Zveme Vás tímto na dne 26. 2. 2011 na ples 2. ZŠ, který se koná ve všech prostorách holešovského zámku. Vstupné s místenkou je v ceně 200 Kč.

 

Celý článek

ZÁPIS do prvního ročníku základních škol

Město Holešov

ZÁPIS

do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok 2011/2012 se koná v pátek 11. 2. 2011 od 12.00 hodin do 17.00 hodin

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2005.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006.

 

Doporučení:

Doklady vhodné k zápisu:   

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
  • rodný list dítěte.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody určeny takto:

1.  Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)

Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větráku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větrák, Zlínská. Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2.  Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)

Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

3.  Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)

6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní. Místní část: Količín

Ve školním roce 2011-2012 bude opět otevřena při 3. Základní škole Holešov 1. třída pro děti s vadami řeči.

Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin.


Holešov, leden 2011


Mgr. Rudolf Seifert
místostarosta města

 

 

Celý článek

Vyšlo nové číslo školního časopisu

Nové číslo školního časopisu

Školní OKO 

vydávají žáci 6.A pod vedením třídní učitelky Mgr. Lucie Dvorníkové.

 Pokud si jej nestihnete přečíst o přestávce na chodbě,
můžete si jej stáhnout z webových stránek školy.

 

Celý článek

Den otevřených dveří

Ve středu 19. 1. 2011 se na naší škole koná

Den otevřených dveří

všichni jste srdečně zváni

 Den otevřených dveří

Celý článek

Ředitelské volno

Oznámení rodičům a zákonným zástupcům žáků 2. ZŠ Holešov

Na den 17. 12. 2010 vyhlašuje ředitelka 2. ZŠ Holešov se souhlasem zřizovatele
ředitelské volno!

 

Celý článek

Sbíráme vršky

Ve školním roce 2010 – 2011 opět sbíráme vršky od PET lahví. Do tohoto sběru patří i plastové uzávěry od mléka, džusů a šťáv. Vršky se vybírají ve školním klubu. Všem, kteří se zapojí, děkujeme.

Celý článek

Talenty 2010

V SVČ – TYMY se v úterý 2. 6. konal již 4. ročník zajímavé akce pod názvem „Talentík 2010”. Na základě nominací vedení ZŠ a SVČ bylo oceněno celkem 34 dětí z různých oborů činností.

Za naší školu se zúčastnili tito žáci:

  • Klára Brodová
  • Lucie Zakopalová
  • Lukáš Janiš
  • Martina Zapletalová
  • Tereza Müllerová

Celý článek si můžete přečíst zde.

Celý článek