Třídní schůzky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

zveme  Vás na třídní schůzky v úterý dne 16. 1. 2018 v 15,30 h, které se uskuteční v kmenových třídách. Rovněž zveme všechny třídní důvěrníky do sborovny školy v 15,00 h.

vedení školy

Příprava na jazykové zkoušky

Od příštího školního roku se mohou žáci naší školy připravovat na Cambridgeské zkoušky z angličtiny (YLE – Young Learners English). Příprava bude probíhat pod vedením našich pedagogů a přihlásit se mohou žáci od třetí třídy.

Zkoušky Cambridge English: Young Learners umožňují hravou formou pomáhat v osvojování anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i v mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu – děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti.

Hlavním cílem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují děti v učení cizího jazyka.

Certifikát o vykonání zkoušky získá každé dítě, které tuto zkoušku absolvuje.