Celoškolní soutěž v anglickém jazyce

Druhý týden v červnu patřil celoškolní soutěži v angličtině. I tentokrát se utkali žáci ve všech ročnících. Zatímco prváci a druháci dokázali své paměťové schopnosti v hraní anglických pexes, ostatní vyšší ročníky už musely prokázat poslechové, čtenářské a slovní dovednosti v anglickém jazyce.
Žáci byli rozděleni do pěti kategorií.

A zde jsou výsledky:

V hraní pexesa byli nejlepší:
V první třídě (1. kategorie):

1. místo: K. Juráňová
2. místo: N. Gregorová
3. místo: J. Podola

Ve druhé třídě (2. kategorie):

1. místo: M. Chudárek
2. místo: M. Adamík
3. místo: E. Chvátalová

Ve třetí a čtvrté kategorii soutěžili žáci ve dvojicích:
Třetí kategorie (žáci 3. a 4. třídy):

1. místo: M. Jurčáková a J. Málková
2. místo: R. Večeřa a O. Kolečík
3. místo: A. Hlobil a J. Pospíšil

Čtvrtá kategorie (žáci 5. a 6. třídy):

1. místo: T. Krajcar a S. Puha
2. místo: H. Vaňharová a O. Pospíšil
3. místo: M. Dědičíková a T. Černíček

V páté kategorii soutěžili žáci ve trojicích:
Pátá kategorie (žáci 7., 8. a 9. tříd):

1. – 2. místo: M. Viktorín, V. Bártová a A. Pešková
1. – 2. místo: D. Nevláčilová, A. Hrbáček a M. Navrátilová
3. místo: K. Ševčíková, A. Peška a S. Podolová

Všichni účastníci soutěže si zaslouží velkou pochvalu za snahu prokázat co nejlepší vědomosti v jazyce, který je bude provázet celý život.