Cesta za svědomím lidstva

Osvětim je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku. Za druhé světové války bylo pohlceno rozpínající se německou „Říší“. Na rozkaz Heinricha Himmlera ze 27.dubna 1940 zde byl v bývalých kasárnách polské armády založen koncentrační tábor (později spíše vyhlazovací). Velitelem tábora byl jmenován Rudolf Höss. Prvními vězni byli také především Poláci, v březnu 1941 jich zde bylo skoro 11 000. Tábor Osvětim byl určen převážně mužským vězňům, v letech 1941-1942 pak sovětským válečným zajatcům, pro které byl v rámci tábora vytvořen speciální sektor. S těmito lidmi bylo nakládáno obzvláště krutě, během pár měsíců zůstala z 10 000 válečných zajatců naživu ani ne desetina. Tento „zbytek“ pak byl přemístěn do právě vznikajícího tábora u vesnice Březinka, vzdálené asi 3 km od Osvětimi.
V úterý 21. května 9.A navštívila oba koncentrační tábory a během vyčerpávající čtyřhodinové prohlídky navštívila dvě místa, která patří k tomu nejbolavějšímu v historii Evropy. Naši výpravu jsme nazvali „Za svědomím lidstva“.

 Osvětim