„Delfín Dilo a podmořský svět“

„Delfín Dilo a podmořský svět“ je jeden z programů občanského sdružení Delfíno, se kterým nás dne 26.3.2015 seznámila paní lektorka Valpurga Hozáková. Program byl připravený pro žáky prvního stupně a jeho cílem je učit děti vnímat svět okolo nás, osvojit si poznatky o podmořském svět, učit se chránit vše živé, posílit schopnost empatie a zároveň rozvíjet emoční inteligenci a péči o prostředí, ve kterém žijeme. Vzdělávací program působí také příznivě na rozvíjení schopnosti komunikovat a spolupracovat s ostatními a nevyhýbá se ani negativním tématům jako je odloučení, nepřátelství apod. Pásmo „Delfín Dilo a podmořský svět“ se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první části se děti seznámily s knihou o delfínku Dilovi, kdy je dětem prostřednictvím fantazie přibližován svět delfínů. Projekce byla doplněna o pohyb, názorné tématické obrázky delfínka, fotografie a videa z podmořského světa. Současně byl začleněn i poslech hudby, což na děti působilo příjemně a emotivně. Velmi děkujeme paní lektorce Hozákové a budeme se těšit na další příjemné setkání!

Mgr. Andrea Krejčí