Den bez aut

21. 9. 2012 proběhl za slunečného počasí tradiční Den bez aut na hřišti za 1. ZŠ.

Z naší školy se této akce zúčastnili žáci 3.A, 4.A a 5.A za doprovodu třídních učitelek Mgr. Heleny Jandové, Mgr. Jitky Nedbalové a Mgr. Vladimíry Sedlářové. Program pro děti byl zajímavý, děti měly možnost vyzkoušet si na různých stanovištích svoje dovednosti, jako jízdu zručnosti na kole, nové netradiční sportovní disciplíny: cvičení na trampolínkách, chůzi s chodeckými holemi a reakce člověka pod vlivem alkoholu za použití speciálních brýlí. Poděkování patří všem organizátorům: MěÚ Holešov, středisku volného času Ty-My, zástupcům Policie ČR a ČČK.
 

 Den bez aut

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.