Den dětí

V pátek 3. 6. 2016 jsme s našimi žáky oslavili Den dětí. Sice se oslava svátku konala o dva dny později, ale o to více byly děti natěšené. Deváťáci si pro celý první stupeň připravili stanoviště, na kterých žáci plnili různá zadání. Po splnění všech úkolů získaly děti zaslouženou odměnu. Deváťákům patří velké poděkování za skvělou organizaci.

Mgr. Kateřina Zacharová