Děti v pohybu v 1. A

Ve středu 20. 4. proběhla výuka tělesné výchovy ve třídě 1. A netradičně. Přijela za námi do školy paní Mgr. Ságnerová, která pro děti připravila překážkovou dráhu. Úkolem našich nejmenších žáčků bylo překážky zdolat nejrůznějšími způsoby. Nejen že vše zvládli, ale užili si také spoustu legrace.

Cílem projektu „Holešovské děti v pohybu“ je zapojit děti do pohybových aktivit a probudit v nich chuť „hýbat se“.

Mgr. Kateřina Zacharová