Dívka roku 2013

V neděli  10. 2. 2013 se uskutečnila v SVČ TyMy tradiční Dívka roku. Naše děvčata bodovala! A že to není jen o hezké tvářičce svědčí i vybrané disciplíny, ve kterých děvčata soutěžila: rozhovor s moderátorem, kde ukázala svoje rétorické předpoklady a volná disciplína, v níž předvedla svůj um v rozličných oblastech života. Z našich děvčat Terezky Kadlubcové, Evičky Conevové, Markétky Mikeškové a Lucky Hlobilové získala titul Miss talent Eva Conevová za precizní hru na klavír, titul Miss sympatie  Lucka Hlobilová za největší podporu publika a titul Dívka roku 2013 za největší počet hlasů poroty. Všem gratulujeme!!!

 Dívka roku 2013