Dopoledne s Besipem

Dopoledne s Besipem

Dne 10. 9. se v naší škole uskutečnilo zábavné dopoledne s Besipem, kterého se zúčastnili žáci 2. – 5. ročníků. V rámci této akce se žáci dozvěděli spoustu informací o povinné výbavě kola. Žákům, kteří přijeli do školy na vlastních kolech, byla na místě zkontrolována již zmíněná povinná výbava. V případě nedostatků byli poučeni o potřebných změnách. Všichni žáci absolvovali jízdu zručnosti. Přestože byly připravené překážky obtížné, všichni žáci je zvládli a za odměnu získali speciální odrazky na kolo. Za organizaci děkujeme  společnosti Besip, v čele s panem Zdeňkem Patíkem.