Dopravní hřiště

Výuka na dopravním hřišti
Na pátek 31. října se žáci ze 4. A těšili již několik týdnů. Čekala je totiž výuka na dopravním hřišti v Kroměříži. Výuka byla rozdělena na dvě části. První část byla zaměřena na teorii, tedy znalost dopravních značek a pravidel, a druhá byla praktická. Díky velmi zábavnému a názornému výkladu se žáci seznámili se všemi nejdůležitějšími pravidly silničního provozu. Ve druhé části výuky jim byla půjčena kola a žáci si mohli vyzkoušet všechna pravidla v praxi. Na správnost a bezpečnost jejich jízdy dohlíželi dva příslušníci Městské policie. Tím však výuka na dopravním hřišti nekončí. Během roku se budou připravovat na jarní výuku. Ta bude zakončena teoretickými i praktickými zkouškami.