Evropský den bez aut

22. 9. 2011 proběhla akce „Evropský den bez aut“ pod záštitou TYMYcentra a za účasti příslušníků naší policie na hřišti 1. ZŠ Holešov.

Pořadatelé se příkladně věnovali dětem na připravených stanovištích, kde si žáci zacvičili na trampolínkách, zdolávali překážkové dráhy na kolech, malovali a zkoušeli si svoji zručnost. Byl pro ně připraven i netradiční zážitek. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak obtížný je pohyb na invalidním vozíku nebo chůze se zavázanýma očima, kdy se najednou běžné věci stávají velkou překážkou. Naše děti si zkusili, jak těžce se žije nevidomým a pohybově postiženým lidem. Podle jejich reakcí a dojmů to byla nečekaná zkušenost a snad jr to o krůček přiblížilo k pocitu odpovědnosti za své zdraví.

Proto bych chtěla poděkovat všem pořadatelům nejen za dárečky, kterými odměnili snahu dětí, ale především za dobře připravenou a smysluplnou akci.

Mgr. Jitka Dvořáková