Evropský den jazyků

Evropský den jazyků  – 26.září
Evropský den jazyků  byl Radou Evropy a Evropskou Unií stanoven od roku 2001 na 26. září.
Tématem jednotlivých aktivit je
– oslava jazykové rozmanitosti v Evropě
– propagace celoživotního učení se cizím jazykům ve škole i mimo ni  
– zvýšení mezikulturního porozumění mezi národy
 Žáci 8. ročníku se zapojili do oslav a k tomuto dni vytvořili projekt.

 Den jazyku