Přírodovědná exkurze žáků 6. A a 7. A

Exkurze Bezedník – hrad Lukov

14. 4. 2015 se zúčastnili žáci 6. A přírodovědné exkurze Bezedník – hrad Lukov. Přírodní památku Bezedník tvoří rybník stejnojmenného názvu a jeho bezprostřední okolí. U Bezedníka se žáci, pod vedením Martina Davidova, předsedy ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, rozdělili do 4 skupin – hydrologové a hydrobiologové, zoologové, botanikové, geologové a geografové. Každá skupina dostala pracovní list, ve kterém měla za úkol vypracovat otázky z dané oblasti. K dispozici měli žáci nejen různé pomůcky, atlasy, mapy a další potřebné věci, ale ptát se mohli i pana Davidova, který jim velmi ochotně naslouchal a snažil se je dovést ke správné odpovědi návodnými otázkami. Závěrem každá skupina přednesla ostatním své výsledky a společnými silami se žáci snažili dobrat správných odpovědí, pokud daná skupina chybovala či odpověď nevěděla. Výukový program Bezedník byl velmi zajímavý nejen tím, že se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí, ale také tím, že si mohli vyzkoušet v terénu práci jednotlivých oborů. Po skončení programu se žáci vydali na nedaleký hrad Lukov, který je sice ve stavu zříceniny, ale je soustavně opravován Spolkem přátel hradu Lukova.

Mgr. Lucie Dvorníková, třídní učitelka 6. A

ZOO Lešná

Třída 7. A absolvovala výukový program „Amazonie“ v ZOO Lešná. Ve výukovém středisku si mohli osvěžit znalosti z oblasti zeměpisu a přírodopisu. Závěrem probíhal test, který pro celou třídu dopadl nadprůměrně. V druhé části následovala prohlídka ZOO Lešná obohacena novými expozicemi. Počasí nám přálo, tak brzy na shledanou!

Mgr. Drahomíra Konvalinková, třídní učitelka 7. A