Halloweenské učení ve 2. A

Halloween je lidový svátek, který se slaví 31. října na památku zesnulých, a to především v anglicky mluvících zemích. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu a koledují o sladkosti. I přesto, že u nás nejde o tradiční svátek, jsme se rozhodli, že si učení ve škole zpestříme a budeme se učit v duchu Halloweenu. Dne 4. října si děti z 2. A přinesly do školy nejrůznější kostýmy, ve kterých se po celou dobu vyučování učily. Výuka byla motivovaná právě Halloweenem. Učení probíhalo hravou formou ve všech vyučovacích předmětech, které se navzájem prolínaly. Děti plnily úkoly ve skupinách i jednotlivě a také jsme si vyzkoušeli různá kouzla a pokusy. Výuku jsme zakončili tajemným čtením u rozsvícených svícnů, které jsme vyráběli. Tato netradiční, zábavná forma výuky se dětem líbila a zároveň splnila svůj cíl.

Mgr. Andrea Krejčí