Hasík – preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany

Cíle této aktivity jsou zaměřeny zejména na oblasti problematiky prevence návykového chování a užívání návykových látek, prevence společensko nežádoucí jevů a dalších forem rizikového chování, preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, problematiku zdravého životního stylu a problematiku environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí.
A tak i k nám do školy čas od času přijdou dva páni hasiči a vykládají žákům záživnou formou o tom, jak se chovat a jak se nechovat v rizikových situacích. Poslední akce „Hasík“ proběhla v pátek 7. prosince a zúčastnil se jí 2. a 6. ročník.

 Hasík