Hlášení z 1. A: Už jsme čtenáři!!!

28. 11. 2014 proběhl za účasti rodičů žáků třídy 1. A Den slabikáře. Žáčci předvedli svým maminkám a tatínkům čtení slabik u tabule, ukázali, jak umí psát do písanek a na závěr sehráli pohádku O veliké řepě. Odměnou za předvedené výkony bylo získání nového Slabikáře z rukou paní učitelky.

Za vedení školy: Mgr. Hana Hlobilová