Hravá angličtina v MŠ Masarykova

Znalost anglického jazyka je v dnešní době velmi důležitá. S výukou angličtiny by se mělo začít již od útlého věku. Angličtina je melodická a dětem se dobře vyslovuje i pamatuje. Právě toho se dá velmi dobře využít při výuce.

V kroužku angličtiny děti vstřebávají cizí jazyk přirozeným způsobem prostřednictvím veselých písniček, pohybu, říkanek, omalovánek a her. V rozmanitých aktivitách rozvíjejí díky vícesmyslovému učení nejen své jazykové dovednosti, ale také rozumové schopnosti, sociální vnímání a zároveň se nepřímo učí. Metodika vychází z přirozeného způsobu, jakým si děti osvojují mateřský jazyk. Hra je nejlepší cestou, jak děti motivovat a koncentrovat. Po celou dobu děti doprovází nový kamarád, maňásek Quizzy, na kterého se děti vždy těší.

Velmi děkujeme všem rodičům i MŠ Masarykova za spolupráci.

Mgr. Andrea Krejčí