Hravé učení ve 3.A

Přirozený rozvoj a učení dětí se může rozvíjet i formou zábavných her a jejich prožitku. Děti to vede k důvěře ve své schopnosti a dovednosti. Dále také rozvíjejí komunikaci, toleranci, kreativitu a hledání vlastní cesty k řešení. Děti ve 3.A pracují pravidelně s didaktickými pomůckami, které jim pomáhají lépe zvládnout nové učivo anebo procvičovat vše tak, aby z učení měly radost.

Mgr. Andrea Krejčí