Hurá do přírody!

Ekocentrum Čtyřlístek své výukové programy vytváří tak, aby je bylo možno zařadit do školního vzdělávacího programu. Již několik let naše škola této nabídky využívá a s železnou pravidelností se každý šestý ročník účastní zajímavé exkurze pořádné touto organizací. Tyto výukové programy naplňují především tematické okruhy Průřezového tématu Environmentální výchova. Metodami práce a obsahem se však zaměřují také na Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech či Výchovu demokratického občana.  

Jako první jsme se vypravili k Bezedníku. Přírodní památka Bezedník je jedinečná díky výskytu vzácných obojživelníků. Skupinky mladých vědců vyzbrojené atlasy, mapami, lupami, klíči, planktonkou měly jedinečnou možnost zažít přírodovědnou expedici v chráněném území.

Příroda Hostýnských vrchů skýtá množství příležitostí k poznávání a vzdělávání. Když už jsme byli v Lukově, tak dalším bodem našeho poznávání se jednoznačně musel stát hrad Lukov.

Lukov