Za zvířaty do ZOO

Poslední dubnový den – těsně před svátkem práce – byla naše 7.A prozkoumat zvěřinec. Jaký zvěřinec? No přece ten nám nejblíž v ZOO Lešná. Ale nemyslete, nešlo o pouhopouhou prohlídku zahrady a kochání se zvířaty. Tentokrát naši sedmáci na Lešnou zavítali s jasným cílem něco nového se naučit, ověřit si, co už znají a samozřejmě i prohlédnout si nové pavilony.
Programy ve vzdělávacím středisku Tyrol jsou zaměřeny na představení jednotlivých ekosystémů Země. Výuka probíhá ve vzdělávacím středisku Tyrolský dům (naproti zámku Lešná) a je kombinací mluveného slova, promítání filmových ukázek a praktického poznávání přírodnin. Žáci jsou rozděleni do skupinek, ve kterých řeší jednotlivé připravené pracovní listy. Při závěrečném zhodnocení výsledků jsou navíc odměněni tři nejúspěšnější řešitelé. Výukový program trvá 70 minut a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ.

Zoo lešná