Informace k prvnímu školnímu dni

Výuka 1. 9. 2015 proběhne do 9,35h.

Školní družina bude 1. 9. 2015 v provozu do 16.30 pro 1. – 4. ročník. Dne 1. 9. 2015 nebude v provozu ranní družina.

Výuka 2. 9. 2015 proběhne na I. stupni do 11,35h., na II. stupni do 12.30h.

Výuka od 3. 9. 2015 bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Výuka v 1. třídě:

1. 9. 2015 do 9.35h

2. 9. 2015 do 9.35h

3. 9. 2015 do 10.45h

4. 9. 2015 do 10.45h