Karel IV. král a císař

Pátek 27. 5. 2016 se stal v naší škole projektovým dnem k významnému 700. výročí narození Karla IV. Ve všech jednotlivých třídách probíhaly aktivity, které odhalovaly osobní život Karla IV., jeho dílo, zdraví a přínos pro naši zemi.

I.A:

I naši nejmladší žáčci se zúčastnili projektu „Karel IV.“, který proběhl na naší škole.

Karel IV. provázel prváčky celý den. V českém jazyce si přečetli o jeho životě a zásluhách, vyplnili křížovku a doplnili správné názvy k daným obrázkům. V matematice si děti vypočítaly, kolik by získaly za vlády Karla IV. zlatých dukátů. Dalším úkolem byl výpočet dlouhého řetězce, na jehož konci byla Svatováclavská koruna. Ve výtvarné výchově si žáčci korunu vyrobili. Děti si pak domů odnesly „knihu“ se splněnými úkoly a krásnou korunu.

Poslední vyučovací hodinu přišli do třídy prvňáčků jejich kamarádi šesťáci, kteří si pro děti připravili puzzle. A tak vznikaly obrázky s rytíři, Svatováclavskou korunou či Karlštejnem. Odměnou pak byly sladkosti a malá korunka.

Dětem se netradiční způsob výuky velmi líbil.

Mgr. Kateřina Zacharová, třídní učitelka 1. A

6. A:

Karel IV v 6. třídě

Také ve třídě 6. A  jsme si připomněli sedmisté výročí narození Karla IV. V hodině občanské výchovy si žáci ve  dvojicích připravili téma, týkající se života a odkazu Karla IV. Potřebné informace si vyhledali na internetu. V projektovém dnu se v první vyučovací hodině zúčastnili videoprezentace (připravenou třídní učitelkou). Ve druhé hodině si ve dvojicích vytvářeli vlastní práce z předpřipravených informací. Třetí vyučovací hodinu si vyrobili obrázkové puzzle (vybarvili předem nakopírovaný motiv Karlštejna, královské koruny a rytíře na koni). Zároveň vytvořili z papíru malý papírový model korunky. Čtvrtou vyučovací hodinu odešli do třídy 1. A, kde nejprve velmi stručně povykládali základní informace o Karlu IV., a pak rozdali dětem připravené puzzle. Každý šesťák měl na starosti prvňáčka. Kdo úspěšně puzzle poskládal, dostal za odměnu korunku a sladkou odměnu. Ačkoliv školní  projekt touto hodinou byl zakončen, šesťáci si v následující hodině občanské výchovy zhodnotili svou práci a aby zjistili, kolik si sami pamatují, vyplnili učitelkou připravený zábavný test.

Mgr. Lenka Janská, třídní učitela 6. A

20160531_111617 20160531_125800 20160531_111748 20160531_111721 20160531_111607 20160531_111547

 

 8. A:

V pátek 27.května 2016 navštívil naši školu král a císař Karel IV. se se svou rodinou a družinou. Do projektu se zapojila celá škola.
Příprava byla velmi složitá,zapojilo se celé služebnictvo Karla IV. včele s dvorní dámou Mgr. Tamarou Košatovou. DSC_0126

Karel IV. se svou družinou navštívil pátou vyučovací hodinu třídu 4.A.
Na závěr jsme každý odprezentovali své role a i 4.A nám ukázala svoji školní práci.