Kolik jazyků umíš, …

Naši žáci se ve světě určitě neztratí. Přestože jim povinně přibyl v tomto školním roce druhý cizí jazyk (němčina), mají zájem a chuť se naučit i základy dalších cizích jazyků. Proto jsme rozšířili nabídku o jazyk francouzský a ruský.
Žáci se seznámí se základy (slovíčka, gramatika, psaný i ústní projev, v ruštině psaní a čtení azbukou).  Výuka bude probíhat jednu až dvě hodiny týdně a bude doprovázena videi a prací na interaktivní tabuli.

 paříž rusko