Konverzace s rodilým mluvčím

Vážení rodiče,
od ledna do června roku 2014 jsme pro Vaše děti zajistili anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, který má několikaletou praxi a vyniká prezentačními a komunikačními schopnostmi. Mluvčího pro naši školu poskytne akreditovaná jazyková agentura MAXIMUM se sídlem v Kroměříži, její lektoři musí splňovat přísné kvalifikační předpoklady a praxi. Výuka bude probíhat ve skupinách zábavnou formou v odpoledních hodinách 1 x týdně 60 minut. Skupiny budou utvořeny z žáků 4. a 5. ročníku,
6. a 7. ročníku, 8. a 9. ročníku.

Cena za výuku se bude odvíjet od počtu dětí ve skupině: 5 – 8 dětí – 1500,- Kč /1 osoba; 9 – 12 dětí – 1200,- Kč/ 1 osoba.

Přihláška na konverzaci s rodilým mluvčím

Názor psycholožky na výuku dětí rodilým mluvčím

Čím dříve s dítětem začne rodilý mluvčí pracovat, tím lépe. Děti se učí mimoděk, nápodobou, užívají metodu pokus – omyl, testují slova, jimž nerozumí. Proto je dítě přirozeně schopno zachytit správnou výslovnost, intonaci a tempo cizí řeči. „Děti jsou mimořádně citlivé na běžné i specifické jazykové podněty, jsou spontánní v projevu, mají výjimečné napodobovací schopnosti a vysokou úroveň rozvoje paměti a navíc nemají téměř žádné sociální zábrany,“ vysvětluje dětská psycholožka Zuzana Sedláčková.
Proto je důležité umožnit dětem kontakt s rodilým mluvčím klidně již první rok výuky angličtiny. Není třeba čekat, až budou teoretické znalosti na vyšší úrovni. Ze zkušeností pedagogů vyplývá, že ztráta ostychu a znalost angličtiny je při běžné komunikaci v poměru tak 70 ku 30 procentům. „Z velké části nezáleží na tom, kolik toho člověk umí, ale zda se nebojí. Nechci tím říci, že pokud dítě nebude mít na prvním stupni hodinu s rodilým mluvčím, už nikdy se nenaučí komunikovat anglicky. Spíše si myslím, že pro ně komunikace v pozdějších letech bude jednodušší,“ říká Kateřina Kudláčková ze základní školy Mohylová v Praze.

Zdroj: www.novinky.cz