Kurzy

V průběhu školního roku se žáci mohou účastnit následujících kurzů, které jsou organizovány naší školou:

Výuka plavání
Lyžařský výcvikový kurz