Legohrátky – Náš školní den

Náš školní den
Jedním z témat v kroužku Legohrátek byl „Den ve škole“.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin.
První skupinka vytvořila vyučovací hodinu. V tomto obraze nechybělo vybavení třídy – tabule, katedra, lavice a samozřejmě paní učitelka a žáci.
Druhá skupina dětí se zaměřila na přestávku. Žáci zachytili nejen děti, které vzorně sedí v lavici a svačí, ale i nezbedy, kteří se honí a dokonce i perou. 
Úkolem třetí skupiny bylo zachytit hodinu tělesné výchovy. Děti vytvořily pro postavičky z lega překážkovou dráhu, skluzavku a také koutek, kde se nacvičovaly kotouly.
Poslední skupinka žáků zhotovila obraz školní družiny, kde si děti hrají a odpočívají.
Všechny scény byly posléze vyfoceny a pomoci počítačového programu byl vytvořen komiks.
Dětem se práce velmi zdařila. Posuďte sami ve fotogalerii.
Mgr. Kateřina Zacharová