Moderní technologie ve výuce pracovních činností

V červnu proběhlo poslední vzdělávání našich žáků v prostorách odborných dílen a učeben v rámci projektu Sdílení učeben a dílen SŠ pro povinnou výuku ZŠ pod vedením zkušených pedagogů SŠNO Bystřice pod Hostýnem.

Posuďte sami z našeho posledního setkání:
Ráno jsme v učebně podobné té naší informatické a tvoříme návrh budoucího výrobku z plastu v programu Turbocad, s nímž středoškoláci běžně pracují nejen v nábytkářských, ale i stavebních či strojírenských oborech. Program je pro nás nový, ale ochotní dva studenti spolu s Ing. Jaroslavem Čechem pomáhají s návrhem výrobku, až mají všichni hotovo. Posléze se přesunujeme do další odborné učebny, kde jsou nám popsány části 3D tiskárny a vysvětlen princip jejího fungování, a tak se z CAD návrhu dostáváme přes STL formát do G kódu, že se ztrácíte, nevadí…Pak jen sledujeme, jak vzniká po vrstvách finální výrobek, který si odnášíme domů.

Děkujeme všem pedagogům, zapojeným studentům střední školy a vedení školy, že nám umožnili seznámit se s moderními technologiemi a nakouknout do atraktivního světa 3D. Vhledem k tomu, že na základních školách ubylo hodin pracovních činností a že základní školy nedisponují 3D technologiemi, považuji tuto aktivitu jako velmi přínosnou.

Mgr. Hana Hlobilová