My jsme už druhý rok interaktivní!

Interaktivita – pojem, který se dnes skloňuje snad ve všech pádech. Interaktivní výuka, interaktivní tabule, interaktivní učebnice. Dalo by se říci, že kdo je interaktivní, je „in“. Co si ale máme pod těmito pojmy představit? A jak taková interaktivita vlastně vypadá v praxi?

Interaktivní výuka je moderní a progresivní metoda výuky na ZŠ a SŠ, mající několik hlavních cílů. Tím nejvýznamnějším je nabídnout žákům zábavnější a méně stereotypní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení. Dalším cílem je zapojit do procesu učení samotné děti – ty již nemají být jen pasivními posluchači, ale mají spoluvytvářet výuku a aktivně se zapojovat do procesu vzdělávání.

Důležitým znakem interaktivního vyučování je zjevná názornost a systematičnost ve výuce – součástí jednotlivých předmětů jsou audio i video nahrávky s materiály a webové odkazy, na nichž mohou žáci získat rozšiřující informace o probírané látce. Navíc jsou předměty propojeny mezipředmětovými vztahy, což pomáhá dětem uvědomit si, že jednotlivé poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat, nikoli separovat.

 Interaktivní výuka

Fotografie z interaktivní výuky zde.

2. ZŠ Holešov 24.10.2012