Na zkušenou do Německa

Na zkušenou do Německa

V rámci projektu TANDEM – Němčina nekouše – proběhla na naší škole prezentace  „Na zkušenou do Německa“. Jejím cílem bylo seznámit žáky s různými možnostmi pobytů v německy mluvících zemích – tábory, výměnné pobyty do rodin, možnosti studia na středních školách apod. Prezentace byla určena žákům 7. a 8. ročníku, kteří se letos začali učit němčinu jako 2. cizí jazyk.