Náš strom

Dne 20. 4. 2016 jsme završili projekt Náš strom. Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství, která každoročně vyhlašuje anketu Strom roku. Na závěr tohoto projektu jsme vysadili novou dřevinu na školní zahradě za účasti představitelů města a třídy 5. A, jejíž pohádka nás vynesla mezi finálové stromy v České republice. V anketě jsme obsadili pěkné 10. místo. Do této ankety byla naší školou přihlášena líska turecká, rostoucí ve Smetanových sadech. Původní myšlenkou bylo zasadit náhradníka, dvojčete,  nemocné lísky turecké. Nicméně park Smetanovy sady svými vzrostlými stromy to neumožňuje, a proto byla navrhnuta jiná lokalita v blízkosti školy, školní zahrada.
V této anketě vidíme velký pedagogický potenciál, žáci literárně tvořili, rozšířili si znalosti v oblasti nauky o stromech a následně je čeká péče-patronát nad nově vysazenou dřevinou, bukem červeným, který přispěje k ozelenění naší školní zahrady.

Mgr. Hana Hlobilová

„Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství.“
www.nadacepartnerstvi.cz NAP_barevne_tagline PANTONE