Návštěva Mikuláše

Již tradičně se 5. prosince 2013 přišel podívat na žáčky a žáky 2. ZŠ Holešov sv. Mikuláš se svou družinou. Tak jak je každý rok zvykem, připravují si program a dárečky pro děti nejstarší žáci naší školy.  Po důkladné přípravě se sv. Mikuláš s pěti anděli, dvanácti čerty a třemi čerticemi vydali na svou obchůzku a začali na prvním stupni.  Některé děti byly hodné, jiné vystrašené a našly se mezi nimi i ty zlobivé. Hodné děti dostaly drobnou odměnu a ty zlobivé uhlí. Po skončení obchůzky na základní škole se vydal sv. Mikuláš se svou družinou do Mateřské školy na Grohově ulici. Děti už na ně čekaly a měly pro Mikuláše a jeho družinu připravené básničky a písničky, kterými chtěly ukázat, co se naučily. Protože děti byly po celý rok hodné, dostaly sladkou odměnu. Mikuláš doufá, že „zlobivci“ si vzali k srdci jeho pokárání a do příštího roku se polepší.                                                                             

Marta Galasovská, 9.A

 Návštěva Mikuláše