Návštěva strážníků Městské policie Holešov

Krásný prosluněný den v úterý 10. května se děti, které navštěvují školní družinu a školní klub, měly příležitost setkat se strážníky městské policie a dovědět se, co obnáší jejich každodenní práce.  Počasí nám dovolilo uskutečnit toto setkání na školní zahradě, kde nám uniformovaní muži povídali o svých pracovních povinnostech a zážitcích a s chutí odpovídali na dotazy zvídavých žáků. Navíc předvedli vybavení, které využívají při své práci, jako například policejní radar pro měření rychlosti vozidel a nástroje pro odchyt psů. Psům byla věnována i další část našeho společného odpoledne, protože nás navštívil také psovod městské policie. Ten nám předvedl, jak úžasně poslušný je služební pes a vysvětlil, při jakých situacích je tento zvířecí policista nápomocen i jaký výcvik je u něj potřeba. Poučil nás také, že tohoto psa není radno hladit. Ale protože věděl, že děti mají zvířata moc rády, objevili se na zahradě další dva psi, které si děti mohly povodit i pohladit. Na závěr si děti mohly vyzkoušet, jaké to je mít nasazená pouta a sedět v policejním autě.

Strážníkům Městské policie Holešov patří velký dík a my se budeme těšit na další shledání plné nových zajímavých informací a zábavy.

Eva Manová, vedoucí vychovatelka školní družiny