Návštěva strážníků městské policie

Poslední lednovou středu nás do školní družiny přišli navštívit strážníci Městské policie Holešov. Původně byla naplánovaná přednáška o bezpečnosti a chování dětí na veřejnosti bez dohledu dospěláků, ale protože strážníci museli na poslední chvíli odjet k řešení případu, poslali nám za sebe své kolegy od psovodů, kteří přivedli i své dvě šikovné psí kamarádky. Pejskové nám předvedli, jak umí poslouchat a jakým způsobem se vlastně učí novým povelům. Zjistili jsme, že stejně jako děti, tak i pejsci se učí nejlépe hrou.
Strážníci přinesli pomůcky, které používají k výkonu služby. Děti si je všechny prohlédly a také odzkoušely. Nejvíce děti zaujaly pouta a vysílačky.
Jsme moc rádi, že jsme mohli s dětmi prožít pěkné odpoledne a už se těšíme na jaro, kdy jsme pozváni na profesionální ukázku výcviku služebních psů.

Eva Manová, vedoucí vychovatelka