O hostýnskou píšťaličku

Diplom-Eliška-Dorazínová
Ve středu 18. 3. se dvě žákyně naší školy zúčastnily pěvecké soutěže O hostýnskou píšťaličku v Bystřici pod Hostýnem. Jednalo se o Anetu Bártovou ze 3. A a Elišku Dorazínovou z 8. A. Soutěžilo se ve zpěvu valašských lidových písní, každý soutěžící musel zazpívat dvě lidové písně bez doprovodu. Konkurence byla opravdu veliká. Všichni zúčastnění podali velmi vyrovnané výkony, proto nás tím více těší krásné 2. místo Elišky Dorazínové s postupem do regionálního kola ve Valašských Kloboukách. Elišce gratulujeme a oběma žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy.