Opět sbíráme papír!

V letošním školním roce opět pokračujeme ve sběru starého papíru (svázané balíky novin, časopisů, případně kartony, krabice). Sběr starého papíru naučí děti třídit odpad a umožní jeho recyklaci. Papír sbíráme stejně jako loni po celý školní rok. Pan školník papír vybírá vždy v pondělí a středu od 6.30 do 7.55. Po předchozí domluvě je možné papír dovézt i jiný den.

PapírRecyklace